White & Yellow Irises  oil on canvas   

White & Yellow Irises

oil on canvas

 

FullSizeRender (16).jpg
"Angustifolia"  11 x 14 inch, oil on canvas.

"Angustifolia"

11 x 14 inch, oil on canvas.

"Berries of Blue"  11 x 14 inch, oil on canvas.

"Berries of Blue"

11 x 14 inch, oil on canvas.